Návrh na vypořádání SJM

Rozvodem manželství vždy zanikne společné jmění manželů. Patří do něho majetek, který manželé společně nabyli, ale také závazky, které manželům během trvání jejich manželství vznikly.

Společné jmění manželů je proto potřeba vypořádat, a to buď ještě před jeho zánikem (v případě rozvodu nesporného), nebo po jeho zániku (v případě rozvodu sporného).

Pokud jste na vypořádání společného jmění manželů v principu dohodnuti, připravíme vám dohodu o jeho vypořádání. Ta zaručí, že majetek i závazky budou vypořádány formálně správně a beze zbytku tak, aby ani v budoucnosti o jeho vypořádání nevznikly žádné pochybnosti.

Nemůžete se po rozvodu dohodnout s bývalým manželem na vypořádání společného jmění manželů? Rádi vás v jednání s bývalým manželem zastoupíme. Bude-li to nutné, připravíme přesně dle vašich požadavků návrh na vypořádání společného jmění manželů a na jednání před soudem vás budeme zastupovat.

od 6 000 Kč

POTŘEBUJI DOHODU O VYPOŘÁDÁNÍ SJM:
  • Analýza případu zkušeným advokátem
  • Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

od 6 000 Kč

POTŘEBUJI PRÁVNĚ ZASTOUPIT:
  • Analýza případu zkušeným advokátem
  • Sepis návrhu na vypořádání společného jmění manželů

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).