Kdo jsme

Advokátní kancelář JUDr. Dana Zwieba poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva jak podnikatelským subjektům, tak i individuálním klientům. 

Advokátní kancelář se při své činnosti řídí těmito zásadami: odbornost, zodpovědnost a profesionalita. Jejím hlavním cílem je maximální spokojenost klienta. Klade velký důraz na osobní a lidský přístup ke klientovi, neboť klient mnohdy hledá služby advokáta v situaci, která je pro něj osobně složitá.

JUDr. Dan Zwieb vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V advokacii se pohybuje přes 15 let a usiluje o to, aby byl pro své klienty partnerem, na kterého se mohou spolehnout. Při poskytování právních služeb bedlivě dbá na kvalitu, rychlost, efektivnost a časovou flexibilitu, neboť právě to klienti od advokáta očekávají. 

Naše základní hodnoty:

  • Poskytujeme odborně podložená komplexní řešení, aktivně se zapojujeme do obchodních a rozhodovacích procesů.
  • Hlavními principy naší práce jsou spolehlivost, vstřícná komunikace a individuální přístup ke každému klientovi.
  • Etickým základem poskytovaných služeb je maximální ochrana zájmů klientů.
 

Spolupracujeme

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).