Zastoupení poškozeného v trestním řízení

Vznikla vám v důsledku trestného činu majetková nebo finanční újma? Nebo došlo k poškození zdraví? Obraťte se naši advokátní kancelář, pomůžeme vám dosáhnout v trestním řízení proti pachateli patřičného odškodnění.

Naše odměna je hodinová. Avšak v případě, kdy je poškozeným dítě, nebo v případech hodných zvláštního zřetele, jsme ochotni tuto službu poskytnout i bez nároku na odměnu („pro bono“).

od 2 420 Kč/hod.

POTŘEBUJI ZASTOUPIT:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Zastoupení v řízení o náhradě škody

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).