Žaloba vůči zaměstnavateli

Porušil zaměstnavatel zákoník práce a pro vás to mělo neblahé důsledky? Zákoník práce považuje zaměstnance za slabší stranu a poskytuje mu proto rozsáhlou ochranu. Zaměstnanec má vůči zaměstnavateli mnohá práva. Zaměstnavatel musí tato práva respektovat a dodržovat pravidla, která zákoník práce stanoví.

Je pravda, že mnohdy se tak neděje. Zaměstnavatelé často práva zaměstnance nedodržují, nebo se je snaží upozadit.

Zaměstnanci pak může v důsledku neoprávněného postupu zaměstnavatele vzniknout újma. Může jít například o neoprávněnou výpověď, nezaplacenou mzdu, neproplacené náhrady nebo odstupné. V těchto případech platí, že se zaměstnanec musí včas ozvat a svá práva bránit.

Máte pocit, že zaměstnavatel porušil zákoník práce a vám tak vznikla újma? Využijte služeb naší advokátní kanceláře a braňte se.

Můžeme vám zpracovat příslušnou žalobu, na jejímž základě soud ve věci rozhodne. Můžeme vás ale také v celém sporu se zaměstnavatelem zastoupit a pomoci vám domoci se svých práv.

od 2 490 Kč/hod.

POTŘEBUJI ZAŽALOVAT ZAMĚSTNAVATELE:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Sepis žaloby příslušnému soudu

  • Možnost kompletního právního zastoupení

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).