Žaloba na zaplacení

Váš dlužník upomínky ignoruje nebo opakovaně slibuje úhradu dluhu, ale dluh stejně nehradí? Jediným legální způsobem, jak dluh od dlužníka vymoci, je žaloba a následná exekuce dlužného nároku.

Žalobu vám můžeme pouze sepsat, chcete-li se do soudu pustit sami. Avšak vést spor bez zkušeností a bez pomoci kvalifikovaného advokáta může být rizikové a ve výsledku velmi drahé.

Můžeme vás proto od počátku zastoupit, dlužníka zažalovat, získat od soudu rozsudek, a bude-li to třeba, dluh exekučně vymáhat.

Odměna advokáta pak může být hodinová nebo může být stanovena i jiným způsobem, který je pro klienta vhodnější. V případě úspěchu v soudním sporu je povinnost náhrady nákladů právního zastoupení uložena dlužníkovi, a to ve výši dle advokátního tarifu.

 

od 5 500 Kč

POTŘEBUJI ŽALOBU:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Sepis žaloby k soudu

  • Možnost realizace dalších kroků (exekuce dlužného nároku)

POTŘEBUJI PŘI VYMÁHÁNÍ DLUHU PRÁVNĚ ZASTOUPIT:
  • Převzetí případu zkušeným právním zástupcem

  • Sepis a podání žaloby u soudu

  • Zastupováni v průběhu soudního řízení

  • Možnost realizace dalších kroků (exekuce dlužného nároku)

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).