Žaloba na vyklizení

Užívá-li někdo vaši nemovitost neoprávněně, nemusí být její vyklizení jednoduchá věc. Typicky u nájmu bytu je nájemce zákonem chráněn, a to i když byt neoprávněně užívá i po skončení nájmu. Vyklizení nemovitosti majitelem svépomocí pak může majiteli způsobit velký problém a může být postižen i trestně. Žaloba na vyklizení tak často představuje jedinou legální cestu, jak neoprávněného uživatele donutit nemovitost opustit.

Žalobu vám můžeme pouze sepsat, chcete-li se do soudu pustit sami. Avšak vést spor bez zkušeností a bez pomoci kvalifikovaného advokáta může být rizikové a ve výsledku velmi drahé.

Můžeme vám proto od počátku poskytnout právní zastoupení, neoprávněného uživatele vaší nemovitosti zažalovat, získat od soudu rozsudek, a bude-li to třeba, nechat nemovitost vyklidit exekučně.

Odměna advokáta pak činí 2 450 Kč/hod. V případě úspěchu v soudním sporu je povinnost uhradit náhradu nákladů právního zastoupení uložena neoprávněnému uživateli, a to ve výši dle advokátního tarifu.

Neoprávněné užívání nemovitosti může být i trestným činem. V takovém případě můžeme proti neoprávněnému uživateli iniciovat trestní řízení.

5 500 Kč

POTŘEBUJI SEPSAT ŽALOBU NA VYKLIZENÍ:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Sepis žaloby k soudu

  • Možnost realizace dalších kroků (exekuční vyklizení nemovitosti)

2 450 Kč/hod.

POTŘEBUJI VE SPORU PRÁVNĚ ZASTOUPIT:
  • Převzetí případu zkušeným právním zástupcem

  • Sepis a podání žaloby u soudu

  • Zastupování v průběhu soudního řízení

  • Možnost realizace dalších kroků (exekuční vyklizení nemovitosti)

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).