Žaloba na neplatnost převodu nemovitosti

V životě může přijít okamžik, kdy vy nebo vaši blízcí neoprávněně přijdete o byt, dům či jinou nemovitost velké majetkové hodnoty. Může se to stát podvodem, nečestným jednáním nebo porušením dohodnutých podmínek. V takovém případě je možné se bránit žalobou na určení vlastnictví nemovitosti.

Žalobu vám můžeme pouze sepsat, chcete-li se do soudu pustit sami. Avšak vést takovýto typ soudního sporu bez kvalifikovaného odborníka – advokáta – je hazard.

Můžeme vás proto od počátku jako advokáti zastoupit, žalobu na určení vlastnictví sepsat a následně vést soudní spor o určení vlastnictví.

 

5 500 Kč

POTŘEBUJI SEPSAT ŽALOBU NA NEPLATNOST PŘEVODU:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Sepis žaloby k soudu

2 450 Kč/hod.

POTŘEBUJI VE SPORU O NEPLATNOST SMLOUVY PRÁVNĚ ZASTOUPIT:
  • Převzetí případu zkušeným právním zástupcem

  • Sepis a podání žaloby u soudu

  • Zastupování v průběhu soudního řízení

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).