Zahlazení odsouzení

I když váš trest uplynul nebo uplynula doba, na kterou byl výkon trestu podmínečně odložen, je vaše odsouzení zaznamenáno v trestním rejstříku.

Záznam v trestním rejstříku může znamenat komplikace nejen při hledání nového zaměstnání, ale i u všech záležitostí, kde je požadován výpis z rejstříku trestů. Řešením může být zahlazení odsouzení, které nepříznivé důsledky odsouzení odstraní.

K automatickému výmazu záznamu z trestního rejstříku zpravidla nedochází, o výmaz je nutné si požádat a soud na základě žádosti posuzuje, zda jsou pro výmaz splněny zákonné podmínky, zda žadatel vedl řádný život a jeho žádosti tak lze vyhovět.

Po posouzení vašeho případu vám rádi pomůžeme o výmaz z rejstříku trestů požádat. 

5 000 Kč

POTŘEBUJI ŽÁDOST O VÝMAZ Z REJSTŘÍKU TRESTŮ:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Realizace klientem požadovaného úkonu

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).