Věcné břemeno

Věcné břemeno znamená, že i po převodu nemovitosti můžete mít k nemovitosti zachována určitá práva. Nejčastějším případem je situace, kdy darujete nemovitost a chcete si v ní zajistit doživotní právo bydlení a užívání.

Věcným břemenem se však dají ošetřit i jiné situace, např. právo cesty na cizím pozemku nebo právo chůze po cizím pozemku, právo brát vodu ze studny na cizím pozemku, právo vedení inženýrských sítí a mnohá další práva.

Věcné břemeno je nutné ošetřit smlouvou, kterou vám rádi sepíšeme, pomůžeme také s definováním věcného břemene podle vašeho přání.

5 000 Kč

POTŘEBUJI SEPSAT SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).