Uznání dluhu

Uznání dluhu je pro věřitele způsob, jak zjednodušit vymáhání dluhu, zabránit promlčení a domluvit reálný splátkový kalendář.

Pokud váš dlužník neplatí, ale v principu dluh uznává, je třeba, aby důvod a výši svého dluhu uznal i písemně. Písemným uznáním dluhu se prodlužuje promlčecí lhůta z tří na deset let a dluh je pak možné déle, a především podstatně snadněji vymáhat.

Spolu s uznáním dluhu je vhodné s dlužníkem sjednat i splátkový kalendář, který v případě, že ho dlužník dodržuje, představuje vhodnou alternativu k soudnímu vymáhání dluhu. Naopak při jeho nedodržení usnadní podání žaloby k soudu.

Naše advokátní kancelář vám ráda připraví návrh písemného uznání dluhu včetně splátkového kalendáře. 

3 000 Kč

POTŘEBUJI UZNÁNÍ DLUHU:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Sepis uznání dluhu

  • Sepis splátkového kalendáře

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).