Určení otcovství

Potřebujete právně závazně určit otce dítěte? Připravíme vám návrh, kterým bude právní otcovství dítěte jednou provždy vyřešeno.

Občas i v době všudypřítomné osvěty a dostupné antikoncepce dojde k tomu, že žena otěhotní a muž se k následkům odmítá znát. V takové situaci může žena podat žalobu na určení otcovství. Cílem je dosáhnout toho, aby dotyčný muž alespoň v nejnutnější míře přijal svou odpovědnost za narození dítěte a jeho následnou výživu. 

od 5 000 Kč

POTŘEBUJI URČIT OTCE:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Sepis návrhu na určení otcovství

  • Možnost zastoupení advokátem

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).