Účast advokáta při výslechu obviněného nebo svědka

Využitím advokáta po sděleném obvinění můžete zásadním způsobem ovlivnit další průběh trestního řízení.

Byli jste obviněni z trestného činu? Pak máte právo na advokáta, který bude přítomen vašim výslechům nebo výslechům svědků. Jedná se o jedno z hlavních práv obviněného:

  • To, co při svém výslechu sdělíte, může mít zásadní vliv na další vývoj trestního řízení a může zásadním způsobem ovlivnit pozdější obhajobu. Stejně tak důležité můžou být výpovědi svědků, ať už vypovídají ve váš prospěch, nebo neprospěch.
  • Pro běžného člověka představuje výslech na policii stresovou situaci, ve které pod hrozbou dalšího nepříznivého vývoje sdělí vyslýchajícímu policistovi věci, které by vůbec sdělovat nemusel. Proto se vyplatí jak při výslechu obviněného, tak při výslechu svědků angažovat zkušeného advokáta.
  • Je-li u výslechu přítomen advokát, máte zaručeno, že dohlédne na důsledné dodržování procesních předpisů a postupů. Dohlédne také na to, že v protokolu o výslechu bude napsáno přesně to, co bylo u výslechu sděleno. Dá pozor, aby nebyly pokládány úskočné nebo návodné otázky.

Pokud vás policie obvinila, obraťte se na naši kancelář a využijte služeb zkušeného advokáta. Vyvarujete se tak možným komplikacím, které byste si svou výpovědí mohli přivodit nebo které by mohly způsobit nešťastně formulované výpovědi svědků.

od 2 420 Kč/hod.

POTŘEBUJI ÚČAST U VÝSLECHU:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Účast advokáta při výslechu obviněného nebo svědka

  • Možnost další spolupráce v trestním řízení

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).