Účast advokáta při podání vysvětlení

Využitím advokáta již v raných fázích trestního řízení můžete předejít následným komplikacím, které byste si při jednání s policií mohli přivodit.

Byli jste pozváni na policii k podání vysvětlení kvůli některé z vašich aktivit? Podání vysvětlení je součástí rané fáze trestního řízení.

  • To, co při podání vysvětlení sdělíte, sice později nemůže být použito oficiálně jako důkaz, ale může to mít zásadní vliv na další průběh trestního řízení.
  • Nešťastně podané vysvětlení může vést k obvinění vás nebo pro vás důležitých osob a může mít nepříznivý vliv na obhajobu v dalších fázích trestního řízení.
  • Pro běžného člověka představuje podání vysvětlení na policii stresovou situaci, ve které pod hrozbou dalšího nepříznivého vývoje sdělí věci, které by vůbec sdělovat nemusel. Proto se vyplatí již při podání vysvětlení využít svého práva a angažovat zkušeného advokáta.
  • Je-li u podání vysvětlení přítomen advokát, který dohlíží na dodržování procesních předpisů a postupů, policista se k „vyslýchanému“ zpravidla chová jinak a při kladení otázek postupuje jiným způsobem, než když advokát přítomný není.

Pokud vás policie vyzvala k podání vysvětlení, obraťte se na naši kancelář a využijte služeb zkušeného advokáta. Vyvarujete se tak možným komplikacím, které byste si mohli svou výpovědí přivodit.

od 2 420 Kč/hod.

POTŘEBUJI DOPROVOD K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Účast advokáta při podání vysvětlení

  • Možnost další spolupráce v trestním řízení

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).