Rozdělení a vypořádání spoluvlastnictví

V životě může nastat situace, kdy se stanete spoluvlastníkem nemovitosti, aniž byste to bez vlastního přičinění chtěli. Také se může stát, že původně dobře fungující spoluvlastnictví přestalo fungovat.

Jednou z právních zásad je, že nikdo nemůže být nucený ke spoluvlastnictví nemovitosti. Pokud chcete být jediným vlastníkem nemovitosti, nebo naopak ji spoluvlastnit nechcete a chcete z ní vyplatit, je nutné s ostatními spoluvlastníky realizovat dohodu a zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.

Může však nastat situace, kdy není dohoda s ostatními spoluvlastníky reálně možná. V takovém případě je žaloba na zrušení spoluvlastnictví jediným způsobem, jak spoluvlastnictví zrušit a vypořádat, eventuálně jak dosáhnout jeho prodeje prostřednictvím soudu.

Žalobu vám můžeme pouze sepsat, chcete-li se do soudu pustit sami. Avšak vést spor bez zkušeností a bez pomoci kvalifikovaného advokáta může být rizikové a ve výsledku velmi drahé, protože jde o majetek velké finanční hodnoty.

Můžeme vás proto od počátku jako advokáti zastoupit a pokusit se nejdřív se spoluvlastníky dohodnout, anebo rovnou podat žalobu ve věci vypořádání spoluvlastnictví.

7 000 Kč

POTŘEBUJI SEPSAT DOHODU O ROZDĚLENÍ SPOLUVLASTNICTVÍ:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Sepis dohody o rozdělení spoluvlastnictví

5 500 Kč

POTŘEBUJI SEPSAT ŽALOBU NA ROZDĚLENÍ SPOLUVLASTNICTVÍ:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Sepis žaloby k soudu

2 450 Kč/hod.

POTŘEBUJI VE SPORU O ZRUŠENÍ SPOLUVLASTNICTVÍ PRÁVNĚ ZASTOUPIT:
  • Převzetí případu zkušeným právním zástupcem

  • Sepis a podání žaloby u soudu

  • ZastupovánÍ v průběhu soudního řízení

  • Možnost realizace dalších kroků (exekuce dlužného nároku)

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).