Prohlášení vlastníka

​Při zakládání společenství vlastníků jednotek (typicky při převodech družstevních bytů do osobního vlastnictví) musí být jednoznačně stanoveno, kterou část budovy tvoří byty nebo nebytové prostory, jakou mají dispozici a výměru a které části domu jsou společné všem vlastníkům.

Stejně tak, pokud má v již existujícím společenství vlastníků dojít ke změně spoluvlastnických podílů, např. v důsledku přístavby bytů nebo úpravy jejich rozlohy, je nutné stávající prohlášení vlastníka upravit, aby odpovídalo skutečnému stavu.

S prohlášením vlastníka pak souvisejí smlouvy:

  • smlouva o převodu bytu do osobního vlastnictví – v případě že družstvo převádí byty do osobního vlastnictví
  • smlouva o výstavbě – pokud dochází k přístavbě bytů nebo úpravě rozlohy stávajících bytů

Rádi vám pomůžeme zpracovat jak prohlášení vlastníka, tak smlouvu o výstavbě nebo převodní smlouvu o převodu bytu do osobního vlastnictví.

od 12 000 Kč

POTŘEBUJI SEPSAT PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

od 3 000 Kč

POTŘEBUJI SESTAVIT SMLOUVU O PŘEVODU BYTU DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

od 12 000 Kč

POTŘEBUJI SESTAVIT SMLOUVU O VÝSTAVBĚ

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).