Předžalobní výzva

Váš dlužník opakovaně slibuje úhradu dluhu, ale dluh stejně nehradí? Upomínky ignoruje? Je nutné mu zaslat předžalobní výzvu.

Když dlužník nereaguje na upomínky k úhradě svého dluhu, je předžalobní výzva poslední možností, jak dlužníka přimět, aby svůj dluh uhradil dobrovolně, bez soudu.

Mnoho dlužníků na běžné výzvy svých věřitelů nereaguje. Teprve pokud mu začne vážně hrozit soud a exekuce, přivede to mnoho dlužníků k aktivitě. Předžalobní výzva sepsaná advokátem představuje zpravidla poslední možný způsob, jak dlužníka přimět k dobrovolné úhradě svého dluhu nebo alespoň k jeho uznání a sjednání splátkového kalendáře.

Je-li výzva sepsaná advokátem, má věřitel nárok, aby mu dlužník zaplatil i náklady spojené s právním zastoupením!

od 3 000 Kč

POTŘEBUJI PŘEDŽALOBNÍ VÝZVU:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Sepis kvalifikované předžalobní výzvy

  • Možnost realizace dalších kroků (uznání dluhu, dohoda o narovnání)

POTŘEBUJI PŘI VYMÁHÁNÍ DLUHU PRÁVNĚ ZASTOUPIT:
  • Převzetí případu zkušeným právním zástupcem

  • Sepis a zaslání kvalifikované předžalobní výzvy

  • Možnost realizace dalších kroků (uznání dluhu, dohoda o narovnání, žaloba)

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).