Pracovní úraz a nemoc z povolání

Utrpěli jste v zaměstnání úraz? Nebo v důsledku vaší pracovní činnosti utrpělo vaše zdraví?

Od zaměstnavatele máte nárok na finanční kompenzace.

Pracovním úrazem se rozumí jakékoliv poškození zdraví, které utrpíte při plnění svých pracovních úkolů, a to nejen na pracovišti, ale i mimo ně. Zákoník práce v souvislosti s pracovním úrazem stanoví pro zaměstnavatele takzvanou objektivní odpovědnost. To znamená, že zaměstnavatel při splnění dalších podmínek za úraz odpovídá bez ohledu na své zavinění. Reálně tak může být za pracovní úraz považováno i poškození zdraví z důvodu pádu na schodišti, uklouznutí na podlaze nebo třeba pádu předmětu.

Nemocí z povolání se pak rozumí dlouhodobější poškození zdraví, které vzniklo v příčinné souvislosti s výkonem povolání.

V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání má zaměstnanec právo na různé kompenzace, např. na náhradu ušlé mzdy a nákladů na léčbu nebo úhradu bolestného a trvalých následků.

Finanční kompenzace můžou dosáhnou vysoké výše a pro zaměstnavatele se tak stát velmi citelným výdajem. Proto se zaměstnavatel zpravidla úhradám nároků brání a snaží se jim vyhnout nebo je alespoň minimalizovat. Proto je potřeba důvodnost svých nároků dobře prokázat, což bývá mnohdy obtížné.

Využijte služeb naší advokátní kanceláře, společně případ zanalyzujeme a rádi vám s vymáháním vašich nároků pomůžeme. Budeme usilovat,  abyste od svého zaměstnavatele získali to, na co máte ze zákona nárok.

od 2 490 Kč/hod.

POTŘEBUJI ŘEŠIT ŠKODU NA ZDRAVÍ VZNIKLOU PRACOVNÍM ÚRAZEM:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Návrh realizace dalších kroků spojených s vymáháním nároků klienta

od 2 490 Kč/hod.

POTŘEBUJI ŘEŠIT ŠKODU NA ZDRAVÍ VZNIKLOU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Návrh realizace dalších kroků spojených s vymáháním nároků klienta

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).