Popření otcovství

Potřebujete právně závazně určit, že nejste otcem dítěte? Připravíme vám návrh, kterým bude právní otcovství dítěte jednou provždy vyřešeno.

Je-li žena vdaná a narodí se jí dítě, je ze zákona za otce dítěte považován její manžel. Za otce dítěte je považován i bývalý manžel pro případ, že se dítě narodí do 300 dnů po rozvodu manželství.

V životě však nezřídka nastává situace, že manžel biologickým otcem dítěte není. Z hlediska práva však jeho otcem je. Takový otec se označuje termínem „matrikový otec“. Pokud matrikový otec nechce vystupovat z pohledu práva jako otec dítěte a plnit i z toho vyplývající otcovské povinnosti (včetně povinnosti vyživovací), může se popření otcovství domáhat žalobou u soudu.

Žaloba na popření otcovství se však musí podat v zákonem stanovených lhůtách.

Žalobu o popření otcovství může podat nejen muž, který je podle zákona uváděn jako otec, ale i matka dítěte. Matka dítěte tak může učinit do 6 měsíců od narození dítěte, manžel matky do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že se jeho manželce dítě narodilo, nejpozději však do 6 let věku dítěte!

od 5 000 Kč

POTŘEBUJI POPŘÍT OTCOVSTVÍ:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Sepis návrhu na popření otcovství

  • Možnost zastoupení advokátem

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).