Podnájemní smlouva

Nájemní smlouva patří k nejběžnějším smluvním vztahům. Zákon u nájmu bytu nebo domu rozsáhlým způsobem upravuje práva a povinnosti smluvních stran, přičemž je za slabší stranu nájemního vztahu považován nájemce. Naproti tomu smloluva o podnájmu upravuje vztah toho, kdo si nemovitost od majitele pronajímá, s jeho nájemcem – jedná se tedy o podnájemce.

Podnájemce si nemovitost pronajímá od jejího nájemce. Smluvní vztah pronajímatele bytu a podnájemce je oproti vztahu majitele bytu a nájemce mnohem volnější.

Podnájemní smlouva jako způsob poskytnutí bytu nebo domu do užívání třetí osobě tak může být pro majitele zajímavou alternativou pronájmu.

Využijte služeb naší advokátní kanceláře, rádi vám poradíme a sestavíme podnájemní smlouvu přesně na míru vašim potřebám.

5 000 Kč

POTŘEBUJI SEPSAT PODNÁJEMNÍ SMLOUVU A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).