Podmíněné zastavení trestního stíhání

Využijte možnosti odklonů v trestním řízení. Můžete se vyhnout odsouzení, uložení trestu a záznamu ve výpisu z trestního rejstříku.

Ne každé trestněprávní jednání musí skončit odsouzením, uložením trestu a jeho zápisem do trestním rejstříku. Mít čistý trestní rejstřík je určitě žádoucí, záznam v něm může být z mnoha důvodů nepříjemný a omezující.

Ne vždy je tato možnost „úniku před odsouzením“ dostupná. Podmíněně je možné zastavit trestní stíhání pro trestný čin, který vznikl buď nedbalostním jednáním, nebo i jednáním úmyslným, pokud zákon za takové jednání ukládá trest odnětí svobody maximálně do pěti let.

Na podmíněné zastavení trestního stíhání není automaticky právní nárok. Tato možnost také není dostupná pro každého, protože pokud má být trestní stíhání podmíněně zastaveno, posuzuje se také pověst a dosavadní trestní bezúhonnost pachatele.

Obraťte se na naši advokátní kancelář, abychom vaši věc posoudili. Bude-li reálná šance vaše trestní stíhání zastavit, společně se o to pokusíme.

od 2 420 Kč/hod.

POTŘEBUJI PODMÍNĚNÉ ZASTAVENÍ:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Zastoupení a realizace kroků vedoucí k podmíněnému zastavení trestního stíhání

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).