Podmíněné propuštění z výkonu

V rámci právních služeb naší advokátní kanceláře se můžeme pokusit dosáhnout zkrácení trestu odnětí svobody.

Chybovat je lidské, ale za chyby se platí. Některé chyby jsou natolik vážné, že cena za chybu znamená ztrátu svobody, která patří k tomu nejcennějšímu, co člověk má.

I tak citelnou újmu, jakou je ztráta svobody, však lze zmírnit a uložený trest za určitých okolností zkrátit. Dle závažnosti spáchaného činu je možné dosáhnout zkrácení uložené délky trestu o jednu třetinu, častěji o jednu polovinu, za určitých okolností dokonce o dvě třetiny.

Předpokladem zkrácení trestu odnětí svobody, tedy podmíněného propuštění na svobodu, je zejména to, že odsouzený ve výkonu trestu a plněním svých povinností prokázal své polepšení, a lze tedy očekávat, že v budoucnu povede řádný život.

Obraťte se na naši advokátní kancelář, abychom vaši věc posoudili. Bude-li reálná šance na podmíněné propuštění člena vaší rodiny, zařídíme vše potřebné.

od 6 000 Kč

POTŘEBUJI PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Zastoupení a realizace kroků vedoucí k podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).