Oddlužení

Pokud vám přerůstají dluhy přes hlavu a jejich výše je tak vysoká, že není reálně možné je splatit, oddlužení představuje legální a účinné řešení.

Oddlužením se můžete nejpozději do pěti let legálně zbavit svých dluhů.

Podáním návrhu na oddlužení se:

  • zastavuje růst úroků, poplatků a právních nákladů
  • přerušují exekuce

Dlužník může vystoupit z „šedé ekonomiky“, kde se často nachází. Může normálně pracovat beze strachu, že mu exekutor zabaví mzdu nebo odstaví účet.

Podstatou oddlužení je úhrada alespoň 60 % dluhů do tří let, nebo alespoň 30 % dluhů do pěti let. Jsou-li dluhy vysoké, za určitých podmínek je možné dosáhnout oddlužení i úhradou méně než 30 % dluhů. Starobní a invalidní důchodci mají podmínky oddlužení ještě benevolentnější.

Rádi vám v naší advokátní kanceláři připravíme návrh na povolení oddlužení včetně zpracování související dokumentace.

 

4 840 Kč

POTŘEBUJI ODDLUŽENÍ:
  • Sepis návrhu na povolení oddlužení

  • Vypracování související dokumentace

  • Podání návrhu na povolení oddlužení zkušeným advokátem

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).