Obhajoba v trestním řízení

Pokud je proti vám vedeno trestní stíhání, máte právo se hájit, a proto máte právo na obhájce. Obhájce si můžete kdykoliv zvolit, nebo vám může být za určitých okolností přidělen.

Obhájcem v trestním řízení může být pouze advokát:

  • Obhájce ve spolupráci s vámi vypracuje nejlepší možnou strategii obrany, v jejímž rámci bude důsledně hájit práva, která jako obviněný máte.
  • Součástí obhajoby je účast u úkonů trestního řízení, výslechů svědků a poškozených, zastoupení u hlavního líčení, vazebního zasedání, příprava řádných a mimořádných opravných prostředků a zastoupení v řízení o nich.
  • V průběhu hlavního líčení může obhájce klást otázky vyslýchaným, poškozeným, obžalovanému, vznášet různé námitky, předkládat důkazy nebo navrhovat jejich provedení, přednášet závěrečnou řeč.

Role zkušeného obhájce je nezastupitelná a hraje klíčovou úlohu při posuzování trestnosti činu nebo při posuzování výše trestu.

Nečekejte, až vám bude obhájce přidělen, a se svým problémem se obraťte na naši advokátní kancelář. Vaše práva obhájíme.

2 420 Kč/hod.

POTŘEBUJI OBHAJOBU:
  • Převzetí případu zkušeným obhájcem

  • Kompletní právní zastoupení v trestním řízení

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).