Nesprávný postup zaměstnavatele

Jako zaměstnanec máte práva, která vám garantuje zákoník práce, a zaměstnavatel se těmito právy musí řídit.

Zákoník práce považuje zaměstnance za slabší stranu a poskytuje mu proto rozsáhlou ochranu. Zaměstnanec má vůči zaměstnavateli mnohá práva. Zaměstnavatel musí tato práva respektovat a dodržovat pravidla, která mu zákoník práce ukládá.

Je pravda, že mnohdy se tak neděje. Zaměstnavatelé často práva zaměstnance nedodržují, nebo se je snaží upozadit. Ať už se jedná o problematiku dovolené, přestávek v práci, neoprávněné rozšiřování pracovních úkolů zaměstnance, nebo svévolné přeřazení na jinou práci či jiné pracoviště. Pro všechny podobné případy platí, že pokud zaměstnanec s postupem zaměstnavatele nesouhlasí, musí se včas ozvat.

Máte pocit, že zaměstnavatel vůči vám nepostupuje správně? Že vám upírá nebo krátí vaše práva? Využijte služeb naší advokátní kanceláře. Společně sdělíme vašemu zaměstnavateli důrazné „NE“ a vysvětlíme mu, i když by to sám měl vědět, jaká práva máte a že si za nimi stojíte.

od 2 490 Kč/hod.

POTŘEBUJI PROVĚŘIT POSTUP ZAMĚSTNAVATELE:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Návrh řešení a eventuálně realizace dalších kroků nutných k nápravě situace

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).