Neoprávněná výpověď

Dostali jste od zaměstnavatele výpověď nebo takzvanou výpověď na hodinu? Nesouhlasíte s postupem zaměstnavatele? Nechte nás jeho postup prověřit.

Zákoník práce stanovuje přesná pravidla pro ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Vymezuje důvody, pro které může být pracovní poměr ukončen, a stanoví i výši odstupného při určitých formách ukončení pracovního poměru. Zákoník práce považuje zaměstnance za slabší stranu a po zaměstnavateli vyžaduje, aby ve výpovědi zcela konkrétně uvedl její důvod a aby byly splněny konkrétní podmínky pro výpověď.

Zaměstnavatelé často ve snaze zbavit se nepohodlného zaměstnance hledají pro výpověď zástupné důvody. Taková výpověď pak bývá neplatná. Splnění přísných zákonných podmínek pro udělení výpovědi zaměstnanci nebývá pro zaměstnavatele snadné, a proto i relativně důvodná výpověď nemusí být platná. Zaměstnavatelé se mnohdy neoprávněně pokoušejí ukončit pracovní poměr takovou formou, aby se vyhnuli nutnosti platit odstupné.

V takových případech je klíčové, aby se výpovědí postižený zaměstnanec důrazně a rychle ozval, výpověď kvalifikovaně zpochybnil a zaměstnavateli sdělil, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával.

Máte pocit, že jste dostali nedůvodnou výpověď nebo že se vás zaměstnavatel snaží zkrátit na odstupném? Svěřte nám svůj případ, my ho zanalyzujeme a výpověď kvalifikovaným způsobem napadneme.

od 3 500 Kč

POTŘEBUJI ZPOCHYBNIT VÝPOVĚĎ:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Kvalifikované napadnutí neoprávněné výpovědi ze strany zaměstnavatele

  • V případě nutnosti možnost pomoci s dalšími navazujícími kroky

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).