Návrh na odklad exekuce

Mnoho exekucí je vedeno protiprávně, například na základě nezákonného rozhodčího nálezu, kterým byly přiznané mnohdy nemravné úroky a pokuty.

I když by soudy by měly nezákonně vedené exekuce samy zastavovat, kvůli jejich velkému množství to často nezvládají. Proto je nutné zastavení nezákonně vedené exekuce aktivně iniciovat.

Mohou ale nastat i situace, kdy je sice exekuce vedena po právu, avšak její výkon je třeba z důležitých důvodů odložit

Je třeba si uvědomit, že proces zastavení exekuce může trvat delší dobu a během tohoto procesu může exekutor dále konat.

Rádi váš případ zanalyzujeme a následně zpracujeme návrh, kterým se exekuci pokusíme odložit do doby, než o ní soud dále rozhodne.

od 4 000 Kč

POTŘEBUJI NÁVRH NA ODKLAD EXEKUCE:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Zpracování návrhu na odklad exekuce

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).