Návrh na nařízení exekuce

Pokud dlužník dobrovolně nerespektuje rozhodnutí soudu a soudem uložený nárok nehradí, pak nezbývá než dluh předat exekutorovi. Rádi vám exekuční návrh sepíšeme a podáme.

Dlužníci rádi a často řeší své dluhy návrhem na oddlužení. O podání návrhu na oddlužení vás ale dlužník ani soud aktivně informovat nebudou. Věřitel si sám musí ohlídat, jestli dlužník nepodal žádost o schválení oddlužení. Pokud ano, pak do oddlužení musíte aktivně sami svou pohledávku přihlásit. Pokud to ve lhůtě stanovené soudem neuděláte, zpravidla ztrácíte šanci na její vymožení.

Nabízíme vám proto možnost monitorování vašeho dlužníka v insolvenčním rejstříku, abyste se o jeho oddlužení včas dozvěděli a svou pohledávku mohli přihlásit.

od 4 000 Kč

POTŘEBUJI NÁVRH NA NAŘÍZENÍ EXEKUCE:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Sepis a podání exekučního návrhu

od 150 Kč měsíčně

POTŘEBUJI MONITOROVAT SVÉHO DLUŽNÍKA:
  • Monitoring dlužníka v insolvenčním rejstříku

  • Okamžité avízo v případě vstupu dlužníka do oddlužení

  • Možnost sepisu přihlášky pohledávky do oddlužení nebo zastoupení věřitele při vymáhání pohledávky

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).