Nájemní smlouva

Nájemní smlouva patří k nejběžnějším smluvním vztahům. Zákon u nájmu bytu nebo domu rozsáhlým způsobem upravuje práva a povinnosti smluvních stran, přičemž je za slabší stranu nájemního vztahu považován nájemce. Majitel domu nebo bytu je tak ve svých dispozicích zákonem poměrně striktně omezen. Při jeho laické snaze ochránit svá práva pak často dochází k tomu, že si do nájemní smlouvy zakotví taková ustanovení, která jsou podle zákona neplatná.

Pokud potom podle takových ustanovení majitel postupuje, může si přivodit značné obtíže. Jedná se například o nemožnost ukončit nájemní vztah s problematickým nájemníkem, sankční požadavky s oporou v zákoně, kterým může být majitel ze strany svého nájemce vystaven, nebo o různé žaloby, kterými nájemci (často neplatiči) hájí své „právo na bydlení“.

Svěřte sepis řádné nájemní smlouvy nám a minimalizujte tak rizika spojená s pronájmem své nemovitosti.

5 000 Kč

POTŘEBUJI SEPSAT NÁJEMNÍ SMLOUVU a PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).