Exekuce na výživné

Dluží vám rodič vašeho dítěte výživné? Hradit výživné je povinnost každého rodiče, jejíž neplnění může vést až k odsouzení za trestný čin.

Pohledávky na výživném mají přednost před jinými běžnými pohledávkami dlužníka, nepodléhají ani oddlužení. V rámci exekuce na výživné je možné zablokovat řidičské oprávnění, takže i z notorických dlužníků je dlužné výživné poměrně dobře vymahatelné.

Připravíme vám návrh na nařízení exekuce dlužného výživného, abyste se pro své dítě mohli domoci výživného, které mu náleží.

od 3 000 Kč

POTŘEBUJI EXEKUCI VÝŽIVNÉHO:
  • Analýza případu zkušeným advokátem
  • Sepis návrhu na nařízení exekuce
  • Možnost zastoupení v exekučním řízení

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).