Dílčí úkony trestního řízení

Pokud v trestním řízení nepotřebuje komplexní právní zastoupení, můžeme vám pomoci i s řešením dílčího problému.

Jste v situaci, že nepotřebujete komplexní právní zastoupení, ale potřebujete pomoci jen s určitým problémem? Takovým problémem může být například:

  • stížnost proti zahájení trestního stíhání
  • stížnost proti uvalení vazby nebo žádost o propuštění z vazby
  • podání odporu do trestního příkazu
  • podání řádného opravného prostředku – stížnosti proti usnesení nebo odvolání do rozsudku
  • podání mimořádného opravného prostředku – dovolání, žádosti na obnovu řízení, stížnosti na porušení zákona
  • žádost o odklad výkonu trestu
  • návštěva ve vězení

Obraťte se na naši advokátní kancelář, rádi vám pomůžeme s řešením i jednotlivého problému podle vaší potřeby.

POTŘEBUJI DÍLČÍ ÚKON TRESTNÍHO ŘÍZENÍ:
  • Analýza případu zkušeným advokátem

  • Realizace klientem požadovaného úkonu

  • Možnost další spolupráce v trestním řízení

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).