Darovací smlouva

Chcete rychle a bez komplikací darovat nemovitost? Současně ale máte zájem darovanou nemovitost dále užívat? Nechte si potřebnou smluvní dokumentaci zpracovat od nás.

Nemovitost můžete z různých důvodů prostě jenom darovat. Někdy ovšem nastanou situace, kdy chcete darovanou nemovitost nadále různým způsobem užívat. Zvolte si řešení, které vám vyhovuje.

6 500 Kč

POTŘEBUJI POUZE DAROVAT NEMOVITOST:
  • Vytvoření darovací smlouvy
  • Vytvoření návrhu na vklad
  • Předávací protokol
  • Odborná konzultace 30 min.

7 500 Kč

POTŘEBUJI NEMOVITOST DAROVAT A DÁLE JI UŽÍVAT:
  • Vytvoření darovací smlouvy
  • Vytvoření návrhu na vklad
  • Předávací protokol
  • Sepis dohody o užívání nemovitosti (zřízení věcného břemene) dle vašich požadavků
  • Odborná konzultace 60 min.

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).