Návrh na předběžné opatření k nemovitosti

Pokud v rámci obrany nebo vymožení svých práv potřebujete zastavit převod nebo jinou dispozici s nemovitostí, je možné toho rychle docílit předběžným opatřením.

Typicky jde o situaci, kdy je nemovitost převáděna v důsledku protiprávního jednání nebo když se váš dlužník účelově zbavuje majetku, aby zmařil vymožení vaší pohledávky.

Na rozdíl od žaloby, která může být soudem projednávána měsíce nebo i roky, o návrhu na vydání předběžného opatření musí soud rozhodnout v řádu dnů. Návrh na vydání předběžného opatření může být vydán po podání žaloby v již zahájeném soudním řízení, ale může být vydán i předtím, než je žaloba podána.

V případě zájmu o tuto službu vám návrh na vydání předběžného opatření rádi zpracujeme.

od 7 000 Kč

POTŘEBUJI SEPSAT NÁVRH NA VYDÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ

2 450 Kč/hod.

POTŘEBUJI V ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ PŘEDBĚŽNÉHO OPATŘENÍ ZASTOUPIT

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).