Advokátní úschova

Naši službu advokátní úschovy můžete využít pro bezpečné vypořádání prodeje nebo koupě. Jde o úschovu finančních prostředků nebo převodních listin do doby úhrady kupní ceny.

Advokátní úschova je spolehlivý způsob, jak rovnocenným způsobem ochránit zájmy prodávajícího i kupujícího v těchto situacích:

  • Prodáváte družstevní byt nebo nemovitost a potřebujete mít jistotu, že vám kupující řádně zaplatí.
  • Byt či nemovitost kupujete a chcete mít jistotu, že se po zaplacení kupní ceny skutečně stanete vlastníkem.
  • Potřebuje mít jistotu, že v případě neuskutečnění obchodu o své peníze nepřijdete.
  • Chcete se spolehnout, že klíčové listiny (např. kupní smlouva, návrh na vklad do katastru nemovitostí) budou vydány ve správný okamžik ke správným rukám.

Advokátní úschova je ideálním způsobem, jak účastníky obchodu v těchto situacích ochránit. Pro zajištění maximálního bezpečí uložených prostředků jsme pojištěni až do výše 15 milionů Kč. Klientem uložené peníze jsou po celou dobu úschovy deponovány na zvláštním úschovním účtu, který je oddělený od účtů advokáta i od jiných účtů úschov.

Úschovu může realizovat i banka, která ale bývá obvykle dražší, navíc banky nebývají příliš flexibilní a domluva s nimi může být zdlouhavá. Úschovu může realizovat také notář, jehož služba je ovšem obvykle oproti advokátní a bankovní úschově nejdražší. Za uschované peníze u notáře obdobně jako u advokáta však stát neručí, jak se většina lidí mylně domnívá.

Využijete-li naši advokátní úschovu, budete mít jistotu, že se o vaše peníze nebo o klíčové dokumenty náležitě postaráme takovým způsobem, aby byly zájmy všech účastníků obchodu řádně ochráněny.

Od 7 000 Kč

POTŘEBUJI ÚSCHOVU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Od 2 500 Kč

ÚSCHOVA LISTIN

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).