Převod družstevního podílu

Chcete převést, tj. „koupit“, „prodat“ nebo „darovat“ družstevní byt? Svěřte provedení této transakce nám.

Při realizaci převodu družstevního podílu vám můžeme nabídnout tři balíčky právních služeb:

 • Základní řešení plně postačí při jednodušších typech převodu, jako je např. darování.
 • Rozšířené řešení zajišťuje přesně na míru a diskrétně finanční stránku věci.
 • Komplexní řešení navíc eliminuje veškerá vaše rizika, která jsou s převodem podílu nutně spojena.

6 500 Kč

POTŘEBUJI ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ:
 • Vytvoření smlouvy o převodu družstevního podílu
 • Předávací protokol
 • Odborná konzultace k připomínkám protistrany 30 min.

8 500 Kč

POTŘEBUJI ROZŠÍŘENÉ ŘEŠENÍ:
 • Vytvoření smlouvy o převodu družstevního podílu
 • Předávací protokol
 • Odborná konzultace k připomínkám protistrany 60 min.
 • Vytvoření samostatné smlouvy o finančním vypořádání převodu
 • Revize stanov a související dokumentace s upozorněním na možná rizika

11 500 Kč

POTŘEBUJI KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ:
 • Vytvoření smlouvy o převodu družstevního podílu
 • Předávací protokol
 • Odborná konzultace k připomínkám protistrany 120 min.
 • Vytvoření samostatné smlouvy o finančním vypořádání převodu
 • Revize stanov a související dokumentace s upozorněním na možná rizika
 • Realizace advokátní úschovy peněz a listin

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).